Ukrainian Orthodox Church of St. Anne: Toronto (Scarborough), Ontario

Церковний листочок святої Анни • St. Anne’s Newsletter

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Parish Newsletter • Церковний Листочок

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Parish Newsletter
Храм Святої Анни, Українська Православна Церква Канади, Торонто (Скарборо), Онтаріо: Церковний Листочок

Улюблені у Христі брати і сестри! • Dear brothers and sisters in Christ!

Скачайте Церковний листочок храм святої Анни на своїй веб-сторінці: Церковний листочок святої Анни

St. Anne’s parish Newsletter is now available online, through a dedicated webpage: St. Anne’s Newsletter

This week’s Newlsetter:

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Parish Newsletter • Церковний Листочок

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Newsletter 12, February

Звернення Єпископату УПЦК у зв’язку з останніми подіями в Україні • Statement of the Hierarchy of the UOCC Regarding the Most Recent Events in Ukraine

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Київ: Євромайдан • Kyiv: Euromaidan

Київ: Євромайдан • Kyiv: Euromaidan

Пcалом 124

Ті, що надіються на Господа, не похитнуться, як гора Сіон, що стоїть вічно.
Гори навкруги Єрусалима, а Господь — навкруги народу Свого віднині і навіки.
Бо не залишить Господь жезла нечестивих над долею праведних, щоб праведні не простягли руки свої до беззаконня.
Благодій, Господь, добрим і праведним серцем.
А тих, що звернули на криву дорогу неправди, нехай залишить Господь разом з тими, що чинять беззаконня. Мир на Ізраїля!

Psalm 124

They that trust in the Lord shall be as Mount Sion; he that dwells at Jerusalem, never more shall he be shaken.
Mountains are round about her, and the Lord is round about His people from henceforth and forevermore.
For the Lord will not permit the rod of sinners to be upon the lot of the righteous, lest the righteous stretch forth their hands unto iniquities.
Do good, O Lord, unto them that are good and unto the upright of heart.
But them that turn aside unto crooked ways shall the Lord lead away with the workers of iniquity, peace be upon Israel.

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: UOCC CrossУКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В КАНАДІ
UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA
L’ÉGLISE ORTHODOXE UKRAINIENNE DU CANADA

9 St. John’s Avenue, Winnipeg, Manitoba R2W 1G8
Tel. (204) 586-3093 (204) 582-8709 • Fax. (204) 582-5241 • 
web site: www.uocc.ca • e-mail: consistory@uocc.ca

22-го січня 2014 p. Б.

Звернення Єпископату Української Православної Церкви в Канаді у зв’язку з останніми подіями в Україні

Всечесному духовенству, преподобному чернецтву і всім вірним, братам і сестрам УПЦК,

Слава Icyсу Христу!

Єпископат Української Православної Церкви в Канаді висловлює глибоку тривогу і занепокоєння в зв’язку з останніми трагічними подіями на нашій духовній Батьківщині-Україні, яка увійшла в один з найважчих періодів її сучасної історії. У день великого і світлого свята Богоявлєння Господнього ми побачили жахливу темряву і кровопролиття. Ми глибоко стривожені фізичним насильством і трагічною загибеллю людей і приєднуємося до всього світу висловлюючи наші щирі співчуття родинам тих, хто загинув і хто був поранений протягом останніх днів.

Звертаємось до всіх українців Канади молитися до Господа нашого і Спасителя за всіх тих, котрі ризикуючи своїм життям, борються за єдність народу, за моральну справедливість і побудову Української держави. Ми також закликаємо вірних нашої церкви особливо благати Пресвяту Богородицю про її заступництво, щоб Вона своїм Омофором захистила наш український народ, як це неодноразово було в історії України і щоб врятувала його від нового кровопролиття і насильства.

Ми, Ієрархи УПЦК, ще раз закликаємо вас — наших співгромадян — духовно підтримати наших братів і сестер в Україні, і відгукнутися на заклик Світового Конгресу Українців і Конгресу Українців Канади — матеріально підтримати їх. Ми повинні повідомити Уряд Канади про нашу стривоженість і затурбованість з приводу останніх трагічних подій в Україні в цей критичний момент для нашого Боголюбивого українського народу.

Ми благословляємо нашому духовенству в неділю 26-го січня і в наступні неділі під час Св. Літургії на Благальній єктенії після прохання “Ще молимося за змилування, життя, спокій..” додати наступне прохання:

“Ще молимося за братів і сестер наших в Україні, що в цей час великих випробувань зазнають погроз, принижень і побоїв. Захисти їх Всємилосєрдний Господу і даруй їм любов, єдність, злагоду і перемогу над ворогами, щоб у нашому народі запанували свобода, правда і справедливість”.

Ми також благословляємо після Божестенної Літургії відслужити Панахиду за упокій душ невинно вбитих від насильства і переслідування.

Нехай Господь Бог вислухає наші благальні молитви і благословить нашу вільну духовну батьківщину Україну і її многостраждальний народ.

З архипастирським благословенням,

† ЮРІЙ, Митрополит
† ІЛАРІОН, Єпископ
† АНДРІЙ, Єпископ

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Київ: Євромайдан • Kyiv: Euromaidan

Київ: Євромайдан • Kyiv: Euromaidan

Псалом 125

Коли повертав Господь з полону Сіон, нам здавалося, що то був сон.
Тоді були душі наші повні радости, і з уст наших лилася пісня.
Тоді між народами говорили: Велике сотворив Господь над нами.
Так, Господь явив над нами велике; ми раділи серцем.
Поверни ж, Господи, невільників наших, як потоки на південь.
Ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю.
Хто з плачем ніс сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої.

Psalm 125

When the Lord turned again the captivity of Sion, we became as men that are comforted.
Then was our mouth filled with joy, and our tongue with rejoicing.
Then shall they say among the nations: The Lord has done great things unto them.
The Lord has done great things among us, and we are become glad.
Turn again, O Lord, our captivity, like streams in the south.
They that sow with tears shall reap with rejoicing.
In their going they went, and they wept as they cast their seeds.
But in their coming shall they come with rejoicing, bearing their sheaves.

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: UOCC CrossУКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В КАНАДІ
UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA
L’ÉGLISE ORTHODOXE UKRAINIENNE DU CANADA

9 St. John’s Avenue, Winnipeg, Manitoba R2W 1G8
Tel. (204) 586-3093 (204) 582-8709 • Fax. (204) 582-5241 • 
web site: www.uocc.ca • e-mail: consistory@uocc.ca

January 22, 2014

Statement of the Hierarchy of the Ukrainian Orthodox Church of Canada Regarding the Most Recent Events in Ukraine

Reverend clergy, venerable monastics and faithful brothers and sisters,

Glory to Jesus Christ!

The Episcopate of the Ukrainian Orthodox Church of Canada expresses deep concern and distress at the most recent tragic events in our ancestral homeland, Ukraine, which has entered one of the most difficult periods of its modern history. On the day of the glorious and bright Feast Day of the Holy Theophany of our Lord, we witnessed darkness and bloodshed. We are greatly alarmed and troubled by the outbreak of violence and the tragic loss of life. We join with the entire world in expressing our sincere condolences to the families of those who perished and who have been injured during this time.

We call upon Ukrainians in Canada to pray to our Lord and Saviour for all those whose very lives are being risked for the unity of the nation, for moral righteousness and positive changes in building the Ukrainian state. We also call on the faithful to beseech especially the Most Holy Theotokos for Her intercession and Omophor of protection of the Ukrainian people, as She has many times throughout Ukraine’s history, to save them from further atrocities and violence.

We, the Hierarchs of the UOCC, reiterate our call upon you, our fellow citizens, to spiritually support our brothers and sisters in Ukraine and to support the call for material assistance by the Ukrainian World Congress and the Ukrainian Canadian Congress. Let us make known to the Government of Canada our distress at the most recent heartbreaking events in Ukraine at this critical time for our God-loving Ukrainian people.

We bless our clergy on Sunday, January 26, 2014 and on the following Sunday, during the Divine Liturgy at the Litany of Fervent Supplication, following the petition: “Again we pray for mercy, life, peace… “ to add the following petition:

“Again we pray for our brothers and sisters in Ukraine, who at this time of great trials, have come to know threats, oppression and beatings. Protect them, All-merciful Lord, and grant them love, unity, peace and victory over the enemy, so that freedom, truth and justice may reign among our people.”

We also bless that following the Divine Liturgy a Panakhyda memorial service may be served for the innocent victims of the violence and repression.

May the Lord God hear our entreating prayers and blesses our free spiritual Motherland Ukraine and its long-suffering people.

With Hierarchical Blessings,

† YURIJ, Metropolitan
† ILARION, Bishop
† ANDRIY, Bishop

Святе Богоявлення • Holy Theophany

Святе Богоявлення і Хрещення Господа нашого ІС ХС • Holy Theophany and Baptism of our Lord Jesus Christ

Христос Христився! Christ is Baptized!

Tropar of The Theophany, tone 1

When You, O Lord, were baptized in the Jordan, the worship of the Trinity was made manifest.
For the voice of the Father bore witness unto You and called You the Beloved Son.
And The Spirit in the form of a dove confirmed the truth of His word.
O Christ our God Who appeared and enlightened the world, glory to You.

Тропар Богоявлення, глас 1ий

У Йордані хрестився Ти, Господи, і Троїчне явилося поклоніння,
бо голос Отцівський свідчив про Тебе, улюбленим Сином Тебе називаючи;
і Дух, у вигляді голубинім, ствердив слово об’явлене.
Слава Тобі, Христе Боже, що явився і світ просвітив.

Богоявлення: Хрещення Господнє — The Theophany: The Baptism of Our Lord

Євангелія, яку читаємо в Неділю по Богоявленні, — від Св. Матвія (4:12-17). У ній він цитує пророцтво Ісаїї (9:2):
«Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив». Таким чином Євангелист підкреслює, що служіння Господа Ісуса, Якого хрестив Св. Іван Предтеча (котрого Ірод скоро по цьому ув’язнив) — це сповнення пророцтва. Бог остаточно приводив довго ждане спасіння народові Ізраїля і всьому світові.

The Gospel reading on the Sunday after the Theophany is that proclaimed by St. Matthew (4:12-17). In it he quotes the prophecy of Isaiah (9:2): “The people who sat in darkness have seen a great light”. Thus he shows that the ministry of Jesus, Who was baptized by The Forerunner, John (who was imprisoned by Herod shortly after that event) was a fulfillment of prophecy. God was at last bringing the long-awaited salvation to the people of Israel and to the world.

Архиєрейське Різдвяне Благословення • Archpastoral Nativity Blessings

Постійна Конференція Українських Православних Єпископів поза межами України

На Свято Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа 2013-2014

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Різдво по плоті Господа і Бога нашого Ісуса Христа • The Nativity in the flesh of our Lord God Jesus Christ

Різдво по плоті Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа • The Nativity in the flesh of our Lord, God and Saviour Jesus Christ

Ісаї 9:1

Народ, який в темряві ходить,
Світло велике побачить,
і над тими, хто сидить у краю тіні смерти,
Світло засяє над ними!

Преподобним отцям, монашеству та усім вірним Української Православної Церкви поза межами України та нашим братам і сестрам по Вірі в Україні,

В сиву давнину ці слова були донесені до людей, які жили у тривозі, страсі та відчаю, людей позбавлених упевненості, безпеки та присутності Божої. Ми чуємо ці слова на початку Різдва, забуваючи про те, що вперше вони пролунали сотні років перед тим, як ми почали святкувати Різдво. По цілому світові людство і досі не усвідомлює цієї очевидної та діючої Божої істини.

Різдво Господа нашого Ісуса Христа, або як ми ще називаємо – Різдвяні свята – знову наближається! Знову настала ця пора року, а з нею і радісні хвилини. Але насправді, що таке Різдво? Чи це подарунки під ялинкою, різдвяні світла у вікнах, привітальні листівки, вечері з родиною та друзями, сніг на подвір’ї, чи привітання “Веселих свят” тих, хто на вулиці проходить повз нас? Для багатьох людей Різдвяний Піст є часом смутку, тому що вони не мають можливості купувати подарунки для своїх дітей, родичів та друзів. Багато людей сумують у Різдвяний час коли вони згадують про своїх близьких, які не можуть приїхати додому та святкувати разом з ними. Вечеря на День Подяки для декого на жаль залишається тільки мрією, а не реальністю.

Одночасно, Різдвяний Піст може бути порою великої радості, особливо якщо ми будемо пам’ятати що через нього Бог показує Свою Любов до нас. Це може бути час зцілення та відновлення сил. Різдвяні свята – це коли ми святкуємо різдво Дитяти Ісуса. Бог послав Свого Сина, Ісуса Христа, на землю щоб Він воплотився і став одним із нас. Його різдво принесло велику радість цілому світу. Пастухи, мудреці та ангели з радістю розповсюдили веселу новину. Вони знали, що це Немовля було надзвичайним. Пророки говорили про Його прихід на протязі тисяч років. Зірка засіяла у Вифлеємі, щоб показати дорогу тим, хто хотів поклонятися незвичайному Немовляти.

Різдво також є час на роздуми. Що є такого особливого у Різдвяних святах, що вони збирають людей до купи? Чому ми ідемо до нашої бабусі, родичів або друзів додому на велику вечерю та обмінюємося дарунками? Чому ми ідемо на різдвяні забави де є люди, яких ми навіть не знаємо? Незалежно від причини, ми повинні задумуватися над фактом, що ніхто на Різдвяні свята не хоче бути на самоті. Різдвяні свята перетворилися на час коли ми роздаємо подарунки, які є знаком любові та дружби між людьми. Але роздавання та очікування подарунків може вийти поза рамки дозволеного. Бажання одягатися у наймодніший одяг, бажання мати найновіше чудо технології може стати важливішим за дружбу, яку подарунок символізує собою. Часто люди судять дружбу по вартості подарунка, а не по добрих рисах характеру людини, яка дарує цей дарунок – що є дуже небезпечною стежиною, – стежиною, яка може привести до розірвання дружби та самотності, чого ніхто з нас не бажає.

Ісус Христос як Спаситель приходить для всіх, а не тільки для вибраних людей. Його Різдво є знаком Божої любові та турботи за нас, і того, що ми належим Йому та один одному. Звістка про Його Різдво вперше була проголошена пастухам – людям найнижчого суспільного класу, яким часто не довіряли. Ангели проголосили: “Слава у вишніх Богу, і на землі мир, між людьми благовоління” спонукаючи незнайомих стати друзями а ворогам помиритися. На шляху до дружби та визнання людьскої спільноти, ми знаходимо волю, яка дає нам змогу жити дружно один з одним та поважати кожного зокрема.
Наш Спаситель вчить нас, що милосердя, прощення, радість, мир та справедливість насправді існують, а не являються тільки мріями. Вони є дійсними, тому що

Христос, який народився у Вифлеємі є правдивим уособленням милосердя, прощення, радості, миру та справедливості. Це є справжні різдвяні подарунки, щиро дані нам Тим, Кого Святом Різдва смиренно та з радістю ми шануємо. Ми молимось за Вас, за Ваші родини, за Ваші парафіяльні громади та за цілий світ, щоб ці подарунки були прийняті Вами з чистим серцем, розумом та душею, та щоб Ви швидко розгорнули їх і почали ділитися ними з іншими – можливо навіть з тими, кого Ви не знаєте – щоб вони також змогли зрозуміти, що насправді означає бути “вдома на Різдвяні свята”. Неймовірніше всього є те, що коли ми ділимося цими дарами, вони примножуються швидше ніж ми встигаємо їх роздавати.

В святий день Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Ви будете в дорозі на Різдвяну вечерю, або до своїх родичів та друзів, або щоб обмінятися подарунками чи просто, щоб звести подячні молитви до Бога у церкві, моліться за всіх, кого Ви зустрінете по дорозі. Подумайте, що вони завдяки Вашій молитві, можливо прийдуть до пізнання того, що Ви вже вірите: що Бог, через любов Ісуса Христа, перебуває разом з нами у наших домівках, а не в уяві. Отож, даваймо жити кожен день дотримаючись цієї істини до кінця нашого життя.

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

Різдво Христове 2013-2014

З архиєрейськими благословеннями,

† ЮРІЙ, Митрополит
Української Православної Церкви в Канаді

† АНТОНІЙ, Митрополит
Української Православної Церкви США
Місцеблюститель Української Православної Церкви в Діяспорі

† Іоан, Архиєпископ
Української Православної Церкви в Діяспорі

† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ
Української Православної Єпархії Бразилії та Південної Америки

† ІЛАРІОН, Єпископ
Української Православної Церкви в Канаді

† АНДРІЙ, Єпископ
Української Православної Церкви в Канаді

† ДАНИЇЛ, Єпископ
Української Православної Церкви США

Ukrainian Orthodox Church of St. Anne, Toronto (Scarborough), Ontario: Interstitial

Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Hierarchs Beyond the Borders of Ukraine

Feast of the Nativity of our Lord and God and Saviour Jesus Christ 2013-2014

Isaiah 9:2

The people who walked in darkness
have seen a great light;
those who lived in a land of deep darkness
– on them light has shined.

To the Venerable Clergy, Monastics and Faithful of the Ukrainian Orthodox Church beyond the Borders of Ukraine and to our Brothers and Sisters of the Faith in Ukraine,

These words were spoken long ago to people living in anxiety, fear, and despair, people feeling bereft of security, safety and any sense of God’s presence. We hear them early on Christmas, forgetting that they were first spoken hundreds of years before the birth we are celebrating. Human beings throughout our planet still yearn to know that a more gracious and divine reality is active and evident in our lives.

The Nativity, or as it is often referred to – Christmas – is here! The season has come and, with it, many joyous moments. However, what is the real meaning of the Nativity? Is it the gifts under the tree, the lights in the windows, the cards in the mail, dinners with family and friends, snow in the yard, stockings hanging in the living room, and greetings of “Merry Christmas” to those who pass us in the streets? Is this really what the Nativity is? For many people, the Nativity Feast is a time of sorrow. They do not have the ability to buy gifts for their children, family and friends. Many are saddened at Christmas time when they think of their loved ones who will not be able to come home to join in the festivities. A turkey or ham dinner may be only a wish and not a possible reality for some.

Yet, the Nativity Feast can be a season of great joy, especially if we remember that God is showing His great Love for us through it. It can be a time of healing and renewed strength. You see, Christmas is when we celebrate the birth of the Christ Child. God sent His Son, Jesus Christ, into the world to be incarnate – to become one of us. His Nativity brought great joy to the world. Shepherds, wise men and angels all shared in the excitement of knowing about this great event. They knew this was no ordinary Child. The prophets had told of His coming hundreds of years before. The star stopped over the cave in Bethlehem to mark the way for those who were searching for this special Child.

The Nativity is also a season for reflection: What is it about Christmas that draws people together? Why do we go to our grandmother’s house for a big dinner or visit family and friends who we see but once a year to exchange presents? Why do we attend one Christmas party after another with people we do not really know? Whatever the reason, it should cause us to reflect deeply about the fact that no one wants to be alone at Christmas. Christmas has become a time for gift-giving. Gifts are a sign of the love and friendship people have for one another. At the same time, gift-giving, and perhaps the expectation of gifts, can get out of hand. The desire for the latest fashion or gadget can become more important than the friendship a gift symbolizes. Sometimes people judge friendships more by the value of the gifts they are given rather than the value of the person who gives it to them. This is a dangerous path to tread – one which can lead to the breaking down of relationships and the cause of loneliness when we want most to not be alone.

Jesus Christ comes as Saviour for all, not just for a select few. His Nativity is God’s proclamation that we all matter and that we belong to Him and to one another. The message of His Nativity was first announced to shepherds – those people living on the margins of society and often not trusted by others. The angels proclaimed, “Glory to God on High and peace and good will amongst all people” enabling strangers to become friends and enemies to be reconciled. In that journey towards friendship and the recognition of our common humanity, we discover a freedom which enables us to live in peace with one another and to have respect for every individual and every culture.

Our Saviour teaches us that mercy, forgiveness, joy, peace and justice are all possible realities and not to be found only in our dreams. They are possible realities because it is Christ born in Bethlehem Who is true mercy, forgiveness, joy, peace and justice. These are the genuine gifts of Christmas, presented abundantly to us by the One, Whose humble nativity we joyfully celebrate. Our prayer for you, for your families, for our parish communities and for our entire world is that these gifts are received with pure hearts, minds and souls and that you will unwrap and quickly share them with others – perhaps even those you may not know in order that they too can discover what it truly means to be “home for Christmas.” Most incredibly, when we share these gifts they are replaced almost more quickly than we can give them away.

When you are on your way to Christmas dinner, or to visit family and friends, or to exchange gifts, or to attend another Christmas party or to church to offer praise and gratitude to God on one of the Nativity Holy Days, pray for everyone you greet. Think about how they might come to know what you already believe through those prayers – that God is at home with us and we are to be at home with him, not in a dream, but in reality through the love of Jesus Christ. May we always live as though we truly hold this to be true all the days of our life.

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM!

The Nativity of Christ 2013-2014

With Archpastoral Blessings,

† YURIJ, Metropolitan
Ukrainian Orthodox Church of Canada

† ANTONY, Metropolitan
Ukrainian Orthodox Church of the USA and
Locum Tenens Ukrainian Orthodox Church in Diaspora

† IOAN, Archbishop
Ukrainian Orthodox Church in Diaspora

† JEREMIAH, Archbishop
Ukrainian Orthodox Eparchy of Brazil and South America

† ILARION, Bishop
Ukrainian Orthodox Church of Canada

† ANDRIY, Bishop
Ukrainian Orthodox Church of Canada

† DANIEL, Bishop
Ukrainian Orthodox Church of the USA

Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.
St_Anne_Orthodox_Toronto_Whorl_Small

Ukrainian Orthodox Church of Saint Anne

525 Morrish Rd.
Toronto (Scarborough), ON
M1C 1G2

Parish Office: (416) 284-9642


Find Your Way Here

From Highway 401, take Exit 389, Meadowvale Road, heading south (signs for Meadowvale Road South). Take the third right onto Ellesmere Road. Travel 850 metres and take the third right onto Morrish Road. The church will be on the right. Parking is available on church property.

The Ukrainian Orthodox Church of St. Anne benefits from its close proximity to the University of Toronto, Scarborough campus. Two TTC bus routes run frequently to stops right outside our parish doors: one en route from York Mills Station to Victoria Park; another traveling from Kennedy Station to Staines Road — servicing all points in between.

Богослужіння • Services

  • September 27, 2014Вечірня 5:00 pm Vespers
  • September 28, 2014Літургія 10:00 am Divine Liturgy
  • October 4, 2014Вечірня 5:00 pm Vespers
  • October 5, 2014Літургія 10:00 am Divine Liturgy

AEC v1.0.4

Service Schedule

Archives • Архів